TAM, KDE JINÍ KONČÍ, MY ZAČÍNÁME

ENERGIE DO VAŠEHO DOMOVA

Krystalické systémy


Nejčastěji využívané technologie v oblasti fotovoltaiky.

 • monokrystalické
 • polykrystalické

jsou závislé na orientaci k jihu. A to zejména monokrystalický panel, kde s každým odchýlením od jihu klesá rapidně výkon. Polykrystalická technologie tak náchylná není.


Amorfní systémy

Amorfní systémy patří k jedné z nejstarších technologií v obleasti fotovoltaiky. Využívá roztýleného záření a tudíž není tak závislá na orientaci k jihu. Energetický zisk je o něco vyšší. Nevýhodou je velká náročnost na plochu pro daný instalovaný výkon.Hybridní systémy

Hybridní systémy jsou novinkou na trhu s fotovoltaickými panely. Jejich energetický zisk je vyšší, protože jde o kombinaci amorfní a monokrystalické/polykrystalické technologie. CiS a ostatní systémy

CIS technologie je méně známá, její výhodou je minimální závislost na teplotě. Tato technologie je bezkřemíková.

SOLYNDRA využití této technologie je na rovných površích, u této technologie není potřebný vertikální sklon.

Oba výše uvedené systémy se už nevyrábí z důvodu technické náročnosti.

Legislativa pro FVE

Od roku 2013 přešlo prolpácení zeleného bonusu pod OTE. Veškerá komunikace s OTE probíhá elektronicky. Pro tuto komunikaci je potřeba mít nainstalovaný elektronický podpis - komerční certifikát. Certifikát může být postsignum.

Od roku 2013 je možno prodávat silovou elektrinu i jiným obchodníkům s energiemi než je ČEZ, EON a PREDISTRIBUCE.

 • NanoEnergies
 • Centropol
 • AmperMarket
 • LUMEN energy
 • TZB-info
 • TREVER-EVE


Dotace pro FVE

V roce 2016 jsou fotovoltaické elektrárny zařazeny do dotačního programu "Nová zelená úsporám". 70% výroby z fotovoltaické elektrárny se musí spotřebovat či uložit do druhotných zdrojů (baterie, voda). Popřípadě veškerá energie musí být použita na ohřev vody.

Elektrárny, které budou ukládat přebytky do vody:

 • 80litrů vody / 1kWp

Elektrárna se skládá z panelů, střídače, rozvaděče, wattroutru

Elektrárny, které budou ukládat přebytky do baterií:

 • 1,74kWh baterií / 1kWp
 • 1,2 kWh lithiových baterií / 1kWp

Elektrárna se skládá z panelů, střídače pro hybridní provoz, rozvaděče, baterií, bezpečnostních prvků pro provoz kombinovaného zdroje. 

 • elektrárny do 3kWp - jednofázové
 • elektrátny 5kWp a více - třífázové