TAM, KDE JINÍ KONČÍ, MY ZAČÍNÁME

ENERGIE DO VAŠEHO DOMOVA

Fotovoltaická elektrárna pro firmy se skládá z několika částí:
•   panely (monokrystalické, polykrystalické, amorfní, hybridní)
•   střídače (řešení centálního či decentrálního rozmístění)
•   rozvaděč FV

Panely jsou montovány na střechy firemních hal nebo volné prostranství. Typy konstrukcí jsou navrhovány podle typu a orientace střech či požadavcích na vzhled volných prostranství.
Princip výroby elektrické energie je založen na fotovoltaickém jevu, kdy dopadající sluneční záření na polovodičovou mřížku způsobuje elektrický jev (uvolňování elektronů a děr).

Vyráběný proud fotovoltaickými panely je stejnosměrný a tudíž je potřeba zařízení na přeměnu na proud střídavý, který je pak dále využíván v ve výrobních technologiích a přebytky se prodávají do DS (distribuční sítě). Cílem je využít co nejvíce energie ve firmě, čímž se sníží spotřeba eenergie nakupovaná od distributora.
Aby mohla být elektrárna připojena k DS, je nutné aby splňovala požadavky distributora. Toto mimo jiné zajišťuje fotovoltaický rozvaděč. Ten zajišťuje samočinné odpojení od sítě, obsahuje ochranné (přepěťové) a jistící prvky. V rozvaděči mohou být též různé řídící systémy zajišťující optimální hospodaření s energií v rámci firmy.

Elektrárny jsou chráněny dvoustupňovou ochranou proti blesku.