TAM, KDE JINÍ KONČÍ, MY ZAČÍNÁME

ENERGIE DO VAŠEHO DOMOVA

Fotovoltaická elektrárna pro RD se skládá z několika částí:
•   panely (monokrystalické, polykrystalické, amorfní, hybridní)
•   střídač (jednofázový, třífázový)
•   rozvaděč FV

Panely jsou montovány na střechu rodinného domu nebo na jeho nedílné součásti (garáže, technické místnosti). Typy konstrukcí jsou navrhovány podle typu a orientace střechy.
Princip výroby elektrické energie je založen na fotovoltaickém jevu, kdy dopadající sluneční záření na polovodičovou mřížku způsobuje elektrický jev (uvolňování elektronů a děr).

Vyráběný proud fotovoltaickými panely je stejnosměrný a tudíž je potřeba zařízení na přeměnu na proud střídavý, který je pak dále využíván v RD a nebo prodáván do DS (distribuční sítě). Tímto zařízením je střídač. Většina typů střídačů je jednofázových, ale pro velikost elektrárny 5kW a výše je možné dodat střídače třífázové.
Aby mohla být elektrárna připojena do DS, je nutné aby splňovala požadavky distributora. Toto mimo jiné zajišťuje fotovoltaický rozvaděč. Ten zajišťuje samočinné odpojení od sítě, obsahuje ochranné (přepěťové) a jistící prvky. 

Elektrárny jsou chráněny dvoustupňovou ochranou proti blesku.