Fotovoltaická elektrárna DEYE

tento systém patří mezi levnější systémy. Je založem na bateriích 48VDC.

složení systému:
•   panely (monokrystalické, bifacial)
•   rozvaděč DC
•   střídač DEYE
•   rozvaděč AC
•   baterie LiFePO4 

Typy konstrukcí jsou navrhovány podle typu a orientace střechy.

Princip výroby elektrické energie je založen na fotovoltaickém jevu, kdy dopadající sluneční záření na polovodičovou mřížku způsobuje elektrický jev (uvolňování elektronů a děr).

Vyráběný proud fotovoltaickými panely se střídače přemění na proud střídavý, který je pak dále využíván v RD a nebo prodáván do DS (distribuční sítě). Přebytky se ukládají do baterie, z které je pak energie využívána, když fotovoltaické panely nevyrábí.
Vizualizace systému je přes cloud, za pomoci aplikace na mobilním telefonu nebo PC.
Aby mohla být elektrárna připojena do DS (distribuční sítě), je nutné aby splňovala požadavky distributora. Toto mimo jiné zajišťuje fotovoltaický rozvaděč. Ten zajišťuje samočinné odpojení od sítě, obsahuje ochranné (přepěťové) a jistící prvky. 

Používáme tyto typy baterií 

•   GEN2 10kWh - kompaktní baterie


ElektrárnyDeye jsou kompaktní a patří k levnějším řešením.


PBSOLAR © 2007-2024. All Rights Reserved.