Fotovoltaická elektrárna SOLAX

složení systému:
•   panely (monokrystalické, bifacial)
•   rozvaděč DC
•   střídač SOLAX G4
•   rozvaděč AC
•   baterie LiFePO4 TRIPLE POWER

Typy konstrukcí jsou navrhovány podle typu a orientace střechy.

Princip výroby elektrické energie je založen na fotovoltaickém jevu, kdy dopadající sluneční záření na polovodičovou mřížku způsobuje elektrický jev (uvolňování elektronů a děr).

Vyráběný proud fotovoltaickými panely se střídače přemění na proud střídavý, který je pak dále využíván v RD a nebo prodáván do DS (distribuční sítě). Přebytky se ukládají do baterie, z které je pak energie využívána, když fotovoltaické panely nevyrábí.
Vizualizace systému je přes cloud, za pomoci aplikace na mobilním telefonu nebo PC.
Aby mohla být elektrárna připojena do DS (distribuční sítě), je nutné aby splňovala požadavky distributora. Toto mimo jiné zajišťuje fotovoltaický rozvaděč. Ten zajišťuje samočinné odpojení od sítě, obsahuje ochranné (přepěťové) a jistící prvky. 

Používáme tyto typy baterií TRIPLE POWER

•   T5.8 (MASTER + SLAVE)
v systému je možno použít na jedem MASTER block až 3ks SLAVE baterií. Lze použít externí BMS, pak lze připojit až 8ks SLAVE baterií.

•  T30
v tomto systému je využívána extermí BMS, která je součástí "věže". Baterie se skládají na sebe. Tyto baterie mouvou být i v mrazivém prostředí, jelkož mají integrováno vyhřívání.

ElektrárnySolax jsou kompaktní a patří k nejprodávanějším ve světě.
K těmto elektrárnám dodáváme řízení akumulace do TUV na DRY kontakt nebo NODE RED.


PBSOLAR © 2007-2024. All Rights Reserved.